slider_table
 • 3/slider/03483__MG_2129 v.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2235 v Rímskokatolícky kostol.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2282 v.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2300 v.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2310 v.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2324 v.jpg
 • 3/slider/dc013__MG_2116 v.jpg
 • 3/slider/dc013__MG_2158 v.jpg
 • 3/slider/dc013__MG_2317 v.jpg
 • 3/slider/dc013__MG_2342 v.jpg
 • 3/slider/dc013_20230312_135148 v.jpg
 • 3/slider/dc013_20230312_142838 v.jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
23.1.2024
Oznámenie o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na ŽP - Územný plán obce Vysoká nad Uhom
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.1.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na ŽP - Územný plán obce Vysoká nad Uhom
23.1.2024
Zverejnenie oznámenia SEA - územný plán obce Vysoká nad Uhom
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.1.2024
Dátum zvesenia 7.2.2024
Názov Zverejnenie oznámenia SEA - územný plán obce Vysoká nad Uhom
23.1.2024
Dražobná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.1.2024
Dátum zvesenia 27.2.2024
Názov Dražobná vyhláška
Popis Dražobná vyhláška
23.1.2024
Dražobná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.1.2024
Dátum zvesenia 27.2.2024
Názov Dražobná vyhláška
Popis Dražobná vyhláška
19.1.2024
Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.1.2024
Dátum zvesenia 26.1.2024
Názov Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Popis Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
17.1.2024
Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.1.2024
Dátum zvesenia 24.1.2024
Názov Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Popis Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
17.1.2024
Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.1.2024
Dátum zvesenia 24.1.2024
Názov Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Popis Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
15.1.2024
Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.1.2024
Dátum zvesenia 22.1.2024
Názov Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Popis Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
10.1.2024
Informácia pre voliča - prezident
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.1.2024
Názov Informácia pre voliča - prezident
10.1.2024
Informácia pre voliča
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.1.2024
Názov Informácia pre voliča
9.1.2024
Rozhodnutie predsedu národnej rady SR o vyhlásení volieb prezidenta SR
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.1.2024
Názov Rozhodnutie predsedu národnej rady SR o vyhlásení volieb prezidenta SR
8.1.2024
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Vysoká nad Uhom
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.1.2024
Názov Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Vysoká nad Uhom
Popis Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Vysoká nad Uhom
8.1.2024
Návrh na vyhlásenie prebytočnosti majetku obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.1.2024
Názov Návrh na vyhlásenie prebytočnosti majetku obce
Popis Návrh na vyhlásenie prebytočnosti majetku obce
13.12.2023
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 18.12.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.12.2023
Dátum zvesenia 19.12.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 18.12.2023
Popis Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 18.12.2023
27.11.2023
Oznámenie o prerokovaní Zadania pre územný plán obce Vysoká nad Uhom - občania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.11.2023
Názov Oznámenie o prerokovaní Zadania pre územný plán obce Vysoká nad Uhom - občania
Popis Oznámenie o prerokovaní Zadania pre územný plán obce Vysoká nad Uhom - občania
27.11.2023
Zadanie pre územný plán obce Vysoká nad Uhom
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.11.2023
Názov Zadanie pre územný plán obce Vysoká nad Uhom
Popis Zadanie pre územný plán obce Vysoká nad Uhom
21.11.2023
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 27.11.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.11.2023
Dátum zvesenia 28.11.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 27.11.2023
Popis Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 27.11.2023
7.11.2023
Záverečné stanovisko č. OU-KE_OSZPI-2023/002309
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.11.2023
Dátum zvesenia 21.11.2023
Názov Záverečné stanovisko č. OU-KE_OSZPI-2023/002309
Popis Záverečné stanovisko č. OU-KE_OSZPI-2023/002309
7.11.2023
Oznámenie o vstupe na pozemok
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.11.2023
Dátum zvesenia 6.6.2024
Názov Oznámenie o vstupe na pozemok
Popis Oznámenie o vstupe na pozemok
2.11.2023
Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.11.2023
Dátum zvesenia 9.11.2023
Názov Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Popis Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín