SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Návrhy

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
25.11.2022
Návrh na viacročný rozpočet obce 2023, 2024, 2025
Detail dokumentu
Dátum 25.11.2022
Názov Návrh na viacročný rozpočet obce 2023, 2024, 2025
25.11.2022
Návrh na rozpočet obce 2023
Detail dokumentu
Dátum 25.11.2022
Názov Návrh na rozpočet obce 2023
13.4.2022
Návrh Individuálnej výročnej správy Obce Vysoká nad Uhom za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 13.4.2022
Názov Návrh Individuálnej výročnej správy Obce Vysoká nad Uhom za rok 2021
Popis Návrh Individuálnej výročnej správy Obce Vysoká nad Uhom za rok 2021
13.4.2022
Návrh Záverečného účtu Obce Vysoká nad Uhom za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 13.4.2022
Názov Návrh Záverečného účtu Obce Vysoká nad Uhom za rok 2021
Popis Návrh Záverečného účtu Obce Vysoká nad Uhom za rok 2021
3.12.2021
Zmena č. 1 k VZN č. 1/2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Zmena č. 1 k VZN č. 1/2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti
3.12.2021
VZN č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov VZN č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
3.12.2021
Návrh VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Návrh VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Vysoká nad Uhom
3.12.2021
Návrh VZN č. 5/2015 povodňový plán záchranných prác obce Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Návrh VZN č. 5/2015 povodňový plán záchranných prác obce Vysoká nad Uhom
3.12.2021
Návrh VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Návrh VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3.12.2021
Návrh VZN č. 4/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Návrh VZN č. 4/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
3.12.2021
Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká nad Uhom
3.12.2021
Návrh VZN č. 2/2015 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Návrh VZN č. 2/2015 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Vysoká nad Uhom
3.12.2021
Doplnenie č. 2 k VZN č. 2/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobé stavebné odpady.
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Doplnenie č. 2 k VZN č. 2/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobé stavebné odpady.
3.12.2021
Návrh VZN č. 1/2015 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Návrh VZN č. 1/2015 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.
3.12.2021
Návrh Záverečného účtu obce Vysoká nad Uhom za rok 2020
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Návrh Záverečného účtu obce Vysoká nad Uhom za rok 2020
3.12.2021
Návrh Záverečného účtu obce Vysoká nad Uhom za rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Návrh Záverečného účtu obce Vysoká nad Uhom za rok 2019
3.12.2021
Návrh záverečného účtu obce Vysoká nad Uhom za rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Návrh záverečného účtu obce Vysoká nad Uhom za rok 2018
3.12.2021
Návrh záverečného účtu obce Vysoká nad Uhom za rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Návrh záverečného účtu obce Vysoká nad Uhom za rok 2017
3.12.2021
Návrh VZN o výške príspevku v školskom klube detí
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Návrh VZN o výške príspevku v školskom klube detí
3.12.2021
Návrh VZN o výške príspevku v školskej jedálni
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Návrh VZN o výške príspevku v školskej jedálni
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Vysoká nad Uhom je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:00 - 15:00
  • Ut: 7:00 - 15:00
  • St: 7:00 - 15:00
  • Št: 7:00 - 15:00
  • Pi: 7:00 - 15:00