slider_table
 • 3/slider/03483__MG_2129 v.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2235 v Rímskokatolícky kostol.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2282 v.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2300 v.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2310 v.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2324 v.jpg
 • 3/slider/dc013__MG_2116 v.jpg
 • 3/slider/dc013__MG_2158 v.jpg
 • 3/slider/dc013__MG_2317 v.jpg
 • 3/slider/dc013__MG_2342 v.jpg
 • 3/slider/dc013_20230312_135148 v.jpg
 • 3/slider/dc013_20230312_142838 v.jpg
Návrhy
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
21.2.2024
Návrh Individuálnej výročnej správy Obce Vysoká nad Uhom za rok 2023
Detail dokumentu
Dátum 21.2.2024
Názov Návrh Individuálnej výročnej správy Obce Vysoká nad Uhom za rok 2023
Popis Návrh Individuálnej výročnej správy Obce Vysoká nad Uhom za rok 2023
21.2.2024
Návrh Záverečného účtu Obce Vysoká nad Uhom za rok 2023
Detail dokumentu
Dátum 21.2.2024
Názov Návrh Záverečného účtu Obce Vysoká nad Uhom za rok 2023
Popis Návrh Záverečného účtu Obce Vysoká nad Uhom za rok 2023
17.2.2024
Návrh VZN 1/2024 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Vysoká nad Uhom na školský rok 2024/2025
Detail dokumentu
Dátum 17.2.2024
Názov Návrh VZN 1/2024 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Vysoká nad Uhom na školský rok 2024/2025
3.12.2023
Návrh VZN 7/2023 - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2023
Názov Návrh VZN 7/2023 - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vysoká nad Uhom
Popis Návrh VZN 7/2023 - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vysoká nad Uhom
1.12.2023
Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Uhom na roky 2024,2025,2026 - výdavky
Detail dokumentu
Dátum 1.12.2023
Názov Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Uhom na roky 2024,2025,2026 - výdavky
Popis Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Uhom na roky 2024,2025,2026 - výdavky
1.12.2023
Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Uhom na roky 2024,2025,2026 - príjmy
Detail dokumentu
Dátum 1.12.2023
Názov Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Uhom na roky 2024,2025,2026 - príjmy
Popis Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Uhom na roky 2024,2025,2026 - príjmy
12.11.2023
Návrh - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vysoká nad Uhom a s majetkom štátu, ktorý obec užíva
Detail dokumentu
Dátum 12.11.2023
Názov Návrh - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vysoká nad Uhom a s majetkom štátu, ktorý obec užíva
Popis Návrh - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vysoká nad Uhom a s majetkom štátu, ktorý obec užíva
12.11.2023
Návrh VZN 6/2023 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 12.11.2023
Názov Návrh VZN 6/2023 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Vysoká nad Uhom
Popis Návrh VZN 6/2023 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Vysoká nad Uhom
12.11.2023
Návrh VZN 5/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 12.11.2023
Názov Návrh VZN 5/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom
Popis Návrh VZN 5/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom
19.5.2023
Návrh VZN 4/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Detail dokumentu
Dátum 19.5.2023
Názov Návrh VZN 4/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Popis Návrh VZN 4/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
25.11.2022
Návrh na viacročný rozpočet obce 2023, 2024, 2025
Detail dokumentu
Dátum 25.11.2022
Názov Návrh na viacročný rozpočet obce 2023, 2024, 2025
25.11.2022
Návrh na rozpočet obce 2023
Detail dokumentu
Dátum 25.11.2022
Názov Návrh na rozpočet obce 2023
13.4.2022
Návrh Individuálnej výročnej správy Obce Vysoká nad Uhom za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 13.4.2022
Názov Návrh Individuálnej výročnej správy Obce Vysoká nad Uhom za rok 2021
Popis Návrh Individuálnej výročnej správy Obce Vysoká nad Uhom za rok 2021
13.4.2022
Návrh Záverečného účtu Obce Vysoká nad Uhom za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 13.4.2022
Názov Návrh Záverečného účtu Obce Vysoká nad Uhom za rok 2021
Popis Návrh Záverečného účtu Obce Vysoká nad Uhom za rok 2021
3.12.2021
Zmena č. 1 k VZN č. 1/2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Zmena č. 1 k VZN č. 1/2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti
3.12.2021
VZN č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov VZN č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
3.12.2021
Návrh VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Návrh VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Vysoká nad Uhom
3.12.2021
Návrh VZN č. 5/2015 povodňový plán záchranných prác obce Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Návrh VZN č. 5/2015 povodňový plán záchranných prác obce Vysoká nad Uhom
3.12.2021
Návrh VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Návrh VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3.12.2021
Návrh VZN č. 4/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Návrh VZN č. 4/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni