SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Školstvo

Miestne školy mali výrazný vplyv na vzdelanie tunajších obyvateľov i na spoločenský život.

Prvá priama správa o kalvínskej ľudovej škole vo Vysokej nad Uhom je z roku 1879. V 20-tych rokoch 20. storočia školu navštevovalo okolo 30 detí. Evanjelická reformovaná jednotriedna ľudová škola zanikla niekedy po školskom roku 1928 / 1929. Začiatkom 19. storočia zriadilo leleské prepoštstvo rímskokatolícku ľudovú školu. Školu navštevovali i gréckokatolícki žiaci.

V roku 1868 vyšiel zákon o povinnej školskej dochádzke. Vznikali meštianskej školy, obecné, štátne a súkromné ľudové školy, ako vyšší typ škôl. V roku 1904 rímskokatolícku ľudovú školu navštevovalo 168 žiakov. V školskom roku 1926 / 1927 bola zriadená obecná ľudová škola.

Po skončení druhej svetovej vojny boli všetky ľudové školy poštátnené a zároveň sa postupne vybudovala sieť nižších stredných škôl. Ďalšie veľké reformy v školstve prebehli v rokoch 1948, 1953 a po roku 1989.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Vysoká nad Uhom je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:00 - 15:00
  • Ut: 7:00 - 15:00
  • St: 7:00 - 15:00
  • Št: 7:00 - 15:00
  • Pi: 7:00 - 15:00