slider_table
 • 3/slider/03483__MG_2129 v.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2235 v Rímskokatolícky kostol.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2282 v.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2300 v.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2310 v.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2324 v.jpg
 • 3/slider/dc013__MG_2116 v.jpg
 • 3/slider/dc013__MG_2158 v.jpg
 • 3/slider/dc013__MG_2317 v.jpg
 • 3/slider/dc013__MG_2342 v.jpg
 • 3/slider/dc013_20230312_135148 v.jpg
 • 3/slider/dc013_20230312_142838 v.jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
28.2.2024
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 04.03.2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2024
Dátum zvesenia 5.3.2024
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 04.03.2024
Popis Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 04.03.2024
28.2.2024
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2024
Dátum zvesenia 14.3.2024
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky
Popis Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky
28.2.2024
Upozornenie vo veci okliesnenia a odstránenia stromov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2024
Dátum zvesenia 14.3.2024
Názov Upozornenie vo veci okliesnenia a odstránenia stromov
Popis Upozornenie vo veci okliesnenia a odstránenia stromov
28.2.2024
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2024
Dátum zvesenia 14.3.2024
Názov Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Popis Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
21.2.2024
Návrh Individuálnej výročnej správy Obce Vysoká nad Uhom za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.2.2024
Dátum zvesenia 7.3.2024
Názov Návrh Individuálnej výročnej správy Obce Vysoká nad Uhom za rok 2023
Popis Návrh Individuálnej výročnej správy Obce Vysoká nad Uhom za rok 2023
21.2.2024
Návrh Záverečného účtu Obce Vysoká nad Uhom za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.2.2024
Dátum zvesenia 7.3.2024
Názov Návrh Záverečného účtu Obce Vysoká nad Uhom za rok 2023
Popis Návrh Záverečného účtu Obce Vysoká nad Uhom za rok 2023
17.2.2024
Návrh VZN 1/2024 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Vysoká nad Uhom na školský rok 2024/2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.2.2024
Dátum zvesenia 3.3.2024
Názov Návrh VZN 1/2024 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Vysoká nad Uhom na školský rok 2024/2025
23.1.2024
Oznámenie o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na ŽP - Územný plán obce Vysoká nad Uhom
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.1.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na ŽP - Územný plán obce Vysoká nad Uhom
23.1.2024
Zverejnenie oznámenia SEA - územný plán obce Vysoká nad Uhom
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.1.2024
Dátum zvesenia 7.2.2024
Názov Zverejnenie oznámenia SEA - územný plán obce Vysoká nad Uhom
23.1.2024
Dražobná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.1.2024
Dátum zvesenia 27.2.2024
Názov Dražobná vyhláška
Popis Dražobná vyhláška
23.1.2024
Dražobná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.1.2024
Dátum zvesenia 27.2.2024
Názov Dražobná vyhláška
Popis Dražobná vyhláška
19.1.2024
Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.1.2024
Dátum zvesenia 26.1.2024
Názov Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Popis Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
17.1.2024
Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.1.2024
Dátum zvesenia 24.1.2024
Názov Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Popis Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
17.1.2024
Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.1.2024
Dátum zvesenia 24.1.2024
Názov Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Popis Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
15.1.2024
Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.1.2024
Dátum zvesenia 22.1.2024
Názov Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Popis Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
10.1.2024
Informácia pre voliča - prezident
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.1.2024
Názov Informácia pre voliča - prezident
10.1.2024
Informácia pre voliča
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.1.2024
Názov Informácia pre voliča
9.1.2024
Rozhodnutie predsedu národnej rady SR o vyhlásení volieb prezidenta SR
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.1.2024
Názov Rozhodnutie predsedu národnej rady SR o vyhlásení volieb prezidenta SR
8.1.2024
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Vysoká nad Uhom
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.1.2024
Názov Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Vysoká nad Uhom
Popis Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Vysoká nad Uhom
8.1.2024
Návrh na vyhlásenie prebytočnosti majetku obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.1.2024
Názov Návrh na vyhlásenie prebytočnosti majetku obce
Popis Návrh na vyhlásenie prebytočnosti majetku obce