slider_table
 • 3/slider/03483__MG_2129 v.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2235 v Rímskokatolícky kostol.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2282 v.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2300 v.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2310 v.jpg
 • 3/slider/03483__MG_2324 v.jpg
 • 3/slider/dc013__MG_2116 v.jpg
 • 3/slider/dc013__MG_2158 v.jpg
 • 3/slider/dc013__MG_2317 v.jpg
 • 3/slider/dc013__MG_2342 v.jpg
 • 3/slider/dc013_20230312_135148 v.jpg
 • 3/slider/dc013_20230312_142838 v.jpg
Všeobecne záväzné nariadenia
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
5.3.2024
VZN 1/2024 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Vysoká nad Uhom na šk. rok 2024/2025
Detail dokumentu
Dátum 5.3.2024
Názov VZN 1/2024 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Vysoká nad Uhom na šk. rok 2024/2025
18.12.2023
VZN 7/2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 18.12.2023
Názov VZN 7/2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vysoká nad Uhom
29.11.2023
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vysoká nad Uhom a s majetkom štátu, ktorý obec užíva
Detail dokumentu
Dátum 29.11.2023
Názov Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vysoká nad Uhom a s majetkom štátu, ktorý obec užíva
Popis Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vysoká nad Uhom a s majetkom štátu, ktorý obec užíva
28.11.2023
VZN 6/2023 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 28.11.2023
Názov VZN 6/2023 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Vysoká nad Uhom
Popis VZN 6/2023 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Vysoká nad Uhom
28.11.2023
VZN 5/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO
Detail dokumentu
Dátum 28.11.2023
Názov VZN 5/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO
Popis VZN 5/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO
6.6.2023
VZN 4/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2023
Názov VZN 4/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Popis VZN 4/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
9.3.2023
VZN 3/2023 o určení mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
Detail dokumentu
Dátum 9.3.2023
Názov VZN 3/2023 o určení mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
Popis VZN 3/2023 o určení mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
9.3.2023
VZN 2/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosť ŠKD, ktorého zriaďovateľ je obec Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 9.3.2023
Názov VZN 2/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosť ŠKD, ktorého zriaďovateľ je obec Vysoká nad Uhom
Popis VZN 2/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosť ŠKD, ktorého zriaďovateľ je obec Vysoká nad Uhom
9.3.2023
VZN 1/2023 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 9.3.2023
Názov VZN 1/2023 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Vysoká nad Uhom
Popis VZN 1/2023 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Vysoká nad Uhom
14.12.2022
VZN č, 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2022
Názov VZN č, 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom
Popis VZN č, 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom
14.12.2022
Dodatok č. 2 VZN č, 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2022
Názov Dodatok č. 2 VZN č, 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom
Popis Dodatok č. 2 VZN č, 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom
14.12.2022
VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2022
Názov VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Popis VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
26.11.2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o výške príspevku čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Detail dokumentu
Dátum 26.11.2022
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o výške príspevku čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
26.11.2022
Dodatok č.2 všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 26.11.2022
Názov Dodatok č.2 všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom
5.8.2022
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022
Detail dokumentu
Dátum 5.8.2022
Názov Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022
5.8.2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške príspevku čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Detail dokumentu
Dátum 5.8.2022
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške príspevku čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Popis Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške príspevku čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
31.12.2021
VZN - miestne dane, KO, vrátane dodatku
Detail dokumentu
Dátum 31.12.2021
Názov VZN - miestne dane, KO, vrátane dodatku
3.12.2021
Zmena č. 1. k VZN č. 1/2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti.
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Zmena č. 1. k VZN č. 1/2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti.
3.12.2021
VZN č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov VZN č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
3.12.2021
VZN č.4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov VZN č.4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady