SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Všeobecne záväzné nariadenia

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
14.3.2023
VZN 3/2023 o určení mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
Detail dokumentu
Dátum 14.3.2023
Názov VZN 3/2023 o určení mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
Popis VZN 3/2023 o určení mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
14.3.2023
VZN 2/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosť ŠKD, ktorého zriaďovateľ je obec Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 14.3.2023
Názov VZN 2/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosť ŠKD, ktorého zriaďovateľ je obec Vysoká nad Uhom
Popis VZN 2/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosť ŠKD, ktorého zriaďovateľ je obec Vysoká nad Uhom
14.3.2023
VZN 1/2023 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 14.3.2023
Názov VZN 1/2023 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Vysoká nad Uhom
Popis VZN 1/2023 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Vysoká nad Uhom
14.12.2022
VZN č, 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2022
Názov VZN č, 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom
Popis VZN č, 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom
14.12.2022
Dodatok č. 2 VZN č, 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2022
Názov Dodatok č. 2 VZN č, 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom
Popis Dodatok č. 2 VZN č, 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom
14.12.2022
VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2022
Názov VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Popis VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
26.11.2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o výške príspevku čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Detail dokumentu
Dátum 26.11.2022
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o výške príspevku čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
26.11.2022
Dodatok č.2 všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 26.11.2022
Názov Dodatok č.2 všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom
5.8.2022
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022
Detail dokumentu
Dátum 5.8.2022
Názov Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022
5.8.2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške príspevku čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Detail dokumentu
Dátum 5.8.2022
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške príspevku čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Popis Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške príspevku čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
31.12.2021
VZN - miestne dane, KO, vrátane dodatku
Detail dokumentu
Dátum 31.12.2021
Názov VZN - miestne dane, KO, vrátane dodatku
3.12.2021
Zmena č. 1. k VZN č. 1/2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti.
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Zmena č. 1. k VZN č. 1/2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti.
3.12.2021
VZN č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov VZN č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
3.12.2021
VZN č.4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov VZN č.4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3.12.2021
VZN o výške príspevku v materskej škole
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov VZN o výške príspevku v materskej škole
3.12.2021
VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
3.12.2021
VZN č.5/2019 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov VZN č.5/2019 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Vysoká nad Uhom
3.12.2021
VZN č.4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov VZN č.4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom
Prílohy
dec76_VZN_0.pdf
3.12.2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vysoká nad Uhom
3.12.2021
VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Vysoká nad Uhom
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2021
Názov VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Vysoká nad Uhom
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Vysoká nad Uhom je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:00 - 15:00
  • Ut: 7:00 - 15:00
  • St: 7:00 - 15:00
  • Št: 7:00 - 15:00
  • Pi: 7:00 - 15:00