SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Základná škola

Kontakt:

Meno školy: Základná škola Vysoká nad Uhom

Email školy: zsvysokanaduhom@post.sk

Telefón: 056/6494395

Adresa školy: Vysoká nad Uhom 314, 072 14

Personálne zastúpenie:

Riaditeľ skoly: Mgr. Beáta Dzurová

Pedagogický zbor:

Triedna učiteľka: Mgr. Jana Železová

Vychovávateľka: Mgr Lucia Paľovčíková

 

Školníčka / Kurička:

Mária Kolesárová

Školská jedáleň:

Vedúca ŠJ: Lívia Mižová

Hlavná kuchárka: Marta Čičváková

Pomocná kuchárka: Valéria Tóthová

 

Základná škola Vysoká nad Uhom 314

„Moderná a tvorivá škola, ktorá pripravuje pre úspešný život a v ktorej žiaci žijú svoj plnohodnotný život”. Neplnoorganizovaná základná škola vo Vysokej and Uhom má svoju dlhoročnú tradíciu. Základná škola nie je od r. 2003 právnym subjektom, od čoho sa odvíja jej vystupovanie, konanie, možnosti a rozhodnutia. Škola patrí do pôsobnosti Obce Vysoká nad Uhom, ktorá je jej zriaďovateľom. Poskytuje vzdelávanie a výchovu deťom na území obce ale aj mimo nej. Jej poloha vytvára predpoklady, aby sa stala kultúrnym, športovým a spoločenským centrom obecnej komunity. Základná škola má 2 triedy, I. trieda - 1. a 3. ročník, II. Trieda - 2. a 4. ročník. Edukačný proces sa realizuje v dvoch učebniach a v troch odborných učebniach. Súčasťou školy je aj školská knižnica. Základná škola sídli v spoločnej budove s Materskou školou, čo je veľkým prínosom pri spolupráci a organizácii jednotlivých aktivít a nemenej dôležitým faktorom je aj bezproblémový prechod predškolákov do prvého ročníka ZŠ. Škola zabezpečuje žiakom kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, poskytuje žiakom základné vzdelanie v rozsahu, ktorý je obsahovo a časovo daný učebnými plánmi a osnovami. Súčasťou školy je aj Školský klub detí, ktorého zameraním je zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť a uspokojiť záujmy žiakov. Škola pravidelne usporadúva rôzne mimoškolské akcie: exkurzie, besiedky, karneval, vystúpenia pre jubilantov obce a novorodencov, tiež vystúpenia pri príležitosti Dňa matiek, Vianoc a mnoho ďalších. Škola je tak jediným zdrojom kultúry v obci.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Vysoká nad Uhom je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:00 - 15:00
  • Ut: 7:00 - 15:00
  • St: 7:00 - 15:00
  • Št: 7:00 - 15:00
  • Pi: 7:00 - 15:00