SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.3.2023
Dátum zvesenia 9.3.2024
Názov Individuálna výročná správa Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
Popis Individuálna výročná správa Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
20.3.2023
Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.3.2023
Dátum zvesenia 27.3.2023
Názov Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
Popis Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
20.3.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja košického samosprávneho kraja na rok 2023-2027
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.3.2023
Dátum zvesenia 27.3.2023
Názov Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja košického samosprávneho kraja na rok 2023-2027
Popis Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja košického samosprávneho kraja na rok 2023-2027
9.3.2023
Individuálna výročná správa Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.3.2023
Dátum zvesenia 9.3.2024
Názov Individuálna výročná správa Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
Popis Individuálna výročná správa Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
9.3.2023
Záverečný účet Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.3.2023
Dátum zvesenia 9.3.2024
Názov Záverečný účet Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
Popis Záverečný účet Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
28.2.2023
miera vytriedenia komunálneho odpadu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2023
Dátum zvesenia 28.2.2024
Názov miera vytriedenia komunálneho odpadu
Popis miera vytriedenia komunálneho odpadu
28.2.2023
Prerušenie distribúcie elektriny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2023
Dátum zvesenia 28.3.2023
Názov Prerušenie distribúcie elektriny
Popis Prerušenie distribúcie elektriny
28.2.2023
Pozvánka na zasadnutie OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2023
Dátum zvesenia 8.3.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ
Popis Pozvánka na zasadnutie OZ
21.2.2023
Návrh Individuálnej výročnej správy Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.2.2023
Názov Návrh Individuálnej výročnej správy Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
Popis Návrh Individuálnej výročnej správy Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
21.2.2023
Návrh Záverečného účtu Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.2.2023
Názov Návrh Záverečného účtu Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
Popis Návrh Záverečného účtu Obce Vysoká nad Uhom za rok 2022
21.2.2023
Návrh VZN 3/2023 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.2.2023
Dátum zvesenia 8.3.2023
Názov Návrh VZN 3/2023 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ
Popis Návrh VZN 3/2023 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
21.2.2023
Návrh VZN 2/2023 o určení výšky mesačného príspevku ŠKD
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.2.2023
Dátum zvesenia 8.3.2023
Názov Návrh VZN 2/2023 o určení výšky mesačného príspevku ŠKD
Popis Návrh VZN 2/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úradu nákladov na činnosť ŠKD
21.2.2023
Návrh VZN 1/2023 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.2.2023
Dátum zvesenia 8.3.2023
Názov Návrh VZN 1/2023 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov
Popis Návrh VZN 1/2023 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Vysoká nad Uhom
16.2.2023
Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.2.2023
Dátum zvesenia 22.2.2023
Názov Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Popis Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
10.2.2023
Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.2.2023
Dátum zvesenia 15.2.2023
Názov Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Popis Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
13.6.2022
Pozvánka na zasadnutie OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2022
Dátum zvesenia 13.6.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ
Popis Pozvánka na zasadnutie OZ
10.3.2022
Pozvánka na zasadnutie OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.3.2022
Dátum zvesenia 10.3.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ
Popis Pozvánka na zasadnutie OZ
8.2.2022
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027 - záverečné stanovisko
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.2.2022
Dátum zvesenia 8.2.2022
Názov Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027 - záverečné stanovisko
Popis Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027 - záverečné stanovisko
7.2.2022
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK - záverečné staovisko
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.2.2022
Dátum zvesenia 7.2.2022
Názov Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK - záverečné staovisko
Popis Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK - záverečné staovisko
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Vysoká nad Uhom je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:00 - 15:00
  • Ut: 7:00 - 15:00
  • St: 7:00 - 15:00
  • Št: 7:00 - 15:00
  • Pi: 7:00 - 15:00