SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Aktuality / oznamy obce

Predaj živej hydiny
20.2.2023

Predaj živej hydiny

Pozvánka na Vysocké fašiangy
14.2.2023

Pozvánka na Vysocké fašiangy

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny
13.2.2023

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o doručení zásielky
6.2.2023

Oznámenie o doručení zásielky

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny
6.2.2023

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenia o prerušení elektriny
30.1.2023

Mestám a obciam zhasína nádej

Oznámenie pre seniorov
25.1.2023

Oznámenie pre seniorov

Vianočné blahoželanie
22.12.2022

Vianočné blahoželanie

Pozvánka na Vianočnú akadémiu
12.12.2022

Pozvánka na Vianočnú akadémiu

Pozvánka na zasadnutie OZ
6.12.2022

Pozvánka na zasadnutie OZ

Verejná vyhláška
28.11.2022

Verejná vyhláška

Pozvánka na zasadnutie OZ
21.11.2022

Pozvánka na zasadnutie OZ

Výsledky volieb do orgánov KSK 2022
4.11.2022

Výsledky volieb do orgánov KSK 2022

Zápisnica - výsledky volieb
2.11.2022

Zápisnica - výsledky volieb

Pozvánka na zasadnutie OZ
10.10.2022

Pozvánka na zasadnutie OZ

Oznámenie
30.9.2022

Oznámenie o čistení komínov

Opatrenia
29.9.2022

Rušenie platnosti opatrení na tlmenie afrického moru ošípaných

Upozornenie pre seniorov
23.8.2022

Upozornenie pre seniorov

Pozvánka na súťaž vo varení gulášu
19.8.2022

Pozvánka na súťaž vo varení gulášu

Oznámenie o súťaži vo varení gulášu
17.8.2022

Oznámenie o súťaži vo varení gulášu

Pozvánka na zasadnutie OZ
15.8.2022

Pozvánka na zasadnutie OZ

RVPS Michalovce
27.7.2022

RVPS Michalovce

Pozvánka na zasadnutie OZ
13.7.2022

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
9.7.2022

12.júl (utorok ) so začiatkom o 17.00 hod.

Inflačná pomoc - žiadosť
8.7.2022

Inflačná pomoc - žiadosť

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
30.6.2022

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny
17.6.2022

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny
17.6.2022

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny
17.6.2022

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny
17.6.2022

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny
17.6.2022

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny
17.6.2022

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny
7.6.2022

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny
7.6.2022

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny
7.6.2022

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny
7.6.2022

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny
7.6.2022

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny
7.6.2022

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny
7.6.2022

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

Pozvánka na zasadnutie OZ
1.6.2022

Pozvánka na zasadnutie OZ

100 analýz triedeného odpadu
1.5.2022

100 analýz triedeného odpadu

Pozvánka na zasadnutie OZ
10.3.2022

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ
10.3.2022

Pozvánka na zasadnutie OZ

Predaj živej hydiny
1.3.2022

Predaj živej hydiny

Dodatok č.1
3.12.2021

Dodatok č.1 k VZN č.4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom

Pozvánka na zasadnutie OZ
3.12.2021

Pozvánka na zasadnutie OZ

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030 s výhľadom do roku 2050
29.10.2021

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

oznámenie verejnou vyhláškou
24.9.2021

oznámenie verejnou vyhláškou

Oznámenie o plánovanom výrube NN
20.9.2021

Oznámenie o plánovanom výrube NN

oznámenie o doručení zásielky
18.8.2021

oznámenie o doručení zásielky

Výzva na predloženie ponuky
21.6.2021

Výzva na predloženie ponuky: Poskytovanie služby verejného osvetlenia v obci Vysoká nad Uhom

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Uhom
10.6.2021

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Uhom

Oznam k dočasnej uzávierke cesty
26.5.2021

Oznam k dočasnej uzávierke cesty

VZN -KSK
17.5.2021

VZN KSK o Významných dňoch Košického samospravného kraja a Župných dňoch Košického samosprávneho kraja

Pozvánka
12.5.2021

Pozvánka na OZ dňa 24.05.2021

SODB
12.5.2021

SODB- Asistované sčítanie - Kontaktné miesto

vývoz nebezpečného odpadu a jedlých olejov
7.5.2021

vývoz nebezpečného odpadu a jedlých olejov

Usmernenie o spaľovaní horľavých látok
7.5.2021

Usmernenie o spaľovaní horľavých látok

Oznam VSE
9.4.2021

VSE- prerušenie distribúcie elektriny 13.Máj 2021 od 11:10h do 14:10 h

Zápis detí do 1. ročníka
1.4.2021

Zápis detí do 1. ročníka

SODB   Oznam
29.3.2021

SODB Oznam

Oznámenie
19.3.2021

Oznámenie

Informácia
5.3.2021

Informácia pre občanov obce o triedení komunálných odpadov

pozvánka na zasadnutie OZ
10.2.2021

pozvánka na zasadnutie OZ

Živé vysielanie z testovacieho miesta
22.1.2021

Živé vysielanie z testovacieho miesta

sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
22.1.2021

sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

skriningové testovanie občanov
22.1.2021

skriningové testovanie občanov

SODB
14.1.2021

PRVÉ PLNE ELEKTONICKÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV

OZNAM
14.1.2021

OZNAM

Oznam
7.1.2021

Oznam o úprave úradných hodín

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2021
16.12.2020

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2021

Výzva na vykonanie výrubu stromov
4.12.2020

Výzva na vykonanie výrubu stromov

pozvánka na zasadnutie OZ
2.12.2020

pozvánka na zasadnutie OZ

Online záber na odbernú miestnosť v čase testovania
6.11.2020

Online záber na odbernú miestnosť v čase testovania

Oznam - Celeloplošné testovanie II. kolo
5.11.2020

Oznam - Celeloplošné testovanie II. kolo

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
5.11.2020

Zverejnenie Verejnej vyhlášky na vodnú stavbu ČS Bajany - Pavlovce nad Uhom

Oznam
3.11.2020

Oznam Kominárstvo

Upozornenie pred vstupom do našich priestorov
2.11.2020

Upozornenie pred vstupom do našich priestorov

Zákaz vstupu do budov orgánov verejnej moci
2.11.2020

Zákaz vstupu do budov orgánov verejnej moci - upozornenie

OZNAM
29.10.2020

OZNAM COVID-19

Seniori a ochorenie COVID-19
22.10.2020

Seniori a ochorenie COVID-19

sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
21.10.2020

sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Dotazník
21.10.2020

Dotazník

Registrácia chovu domácich ošípaných
16.10.2020

Registrácia chovu domácich ošípaných

Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
9.10.2020

Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

prerušenie elektrickej energie 26.10.2020
29.9.2020

prerušenie elektrickej energie 26.10.2020

"Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu"
24.9.2020

"Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu"

pozvánka na zasadnutie OZ
4.9.2020

pozvánka na zasadnutie OZ

Oznam
31.8.2020

Oznam

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu
18.8.2020

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu, odkaz na stránku www.naturpack.sk

sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
14.8.2020

sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Zmluva o dielo
26.6.2020

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Vysoká nad Uhom

Oznámenie o skončení núdzového stavu
12.6.2020

Oznámenie o skončení núdzového stavu

Oznámenie o obnovení školského vyučovania
26.5.2020

Oznámenie o obnovení školského vyučovania

pozvánka na zasadnutie OZ
26.5.2020

pozvánka na zasadnutie OZ

oznámenie o strategickom dokumente
18.5.2020

oznámenie o strategickom dokumente

Verejná vyhláška o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia.
14.5.2020

Verejná vyhláška nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia.

prerušenie elektrickej energie 18.5.2020
7.5.2020

prerušenie elektrickej energie 18.5.2020

prerušenie elektrickej energie 12.5.2020
7.5.2020

prerušenie elektrickej energie 12.5.2020

prerušenie elektrickej energie 11.5.2020
16.4.2020

prerušenie elektrickej energie 11.5.2020

prerušenie elektrickej energie 6.5.2020
16.4.2020

prerušenie elektrickej energie 6.5.2020

Zápis do MŠ vo Vysokej nad Uhom
16.4.2020

Zápis do MŠ vo Vysokej nad Uhom

pozvánka na zasadnutie OZ
1.4.2020

pozvánka na zasadnutie OZ

Usmernenie hlavného hygienika SR
11.3.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR

Verejná vyhláška o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia.
11.3.2020

Verejná vyhláška o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia.

Informácia o projekte
3.3.2020

Informácia o projekte

Voľby do NR SR 2020 - odpis zápisnice
3.3.2020

Voľby do NR SR 2020 - odpis zápisnice

Plán udržateľnej mobility KSK
13.2.2020

Plán udržateľnej mobility KSK

vytriedenie komunálneho odpadu
11.2.2020

vytriedenie komunálneho odpadu

Vývoz jedlých olejov na rok 2020
19.12.2019

Vývoz jedlých olejov na rok 2020

Zber komunálneho odpadu na rok 2020
17.12.2019

Zber komunálneho odpadu na rok 2020

Africký mor ošípaných - identifikácia a registrácia chovov ošípaných
17.12.2019

Africký mor ošípaných - identifikácia a registrácia chovov ošípaných

verejná vyhláška
6.12.2019

verejná vyhláška

pozvánka na zasadnutie OZ
2.12.2019

pozvánka na zasadnutie OZ

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou a oznámenie o vstupe na pozemok
6.11.2019

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou a oznámenie o vstupe na pozemok

Verejná vyhláška o územnom rozhodnutí o umiestnení líniovej stavby - 2. časť
25.10.2019

Verejná vyhláška o územnom rozhodnutí o umiestnení líniovej stavby - 2. časť

Verejná vyhláška o územnom rozhodnutí o umiestnení líniovej stavby - 1. časť
25.10.2019

Verejná vyhláška o územnom rozhodnutí o umiestnení líniovej stavby - 1. časť

pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
27.9.2019

pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

vývoz odpadu
23.9.2019

vývoz odpadu

pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
23.9.2019

pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

verejná vyhlášky
19.8.2019

Verejná vyhláška

Nariadenie hlavného veterinárneho lekára
16.8.2019

Nariadenie hlavného veterinárneho lekára

Pozvánka na Vysocký guľáš
1.7.2019

Pozvánka na Vysocký guľáš

pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
25.6.2019

pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Informácia pre chovateľov psov
20.6.2019

Informácia pre chovateľov psov

Oznámenie o strategickom dokumente
17.6.2019

Plán udržateľnej mogility Košického samosprávneho kraja.

pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
11.6.2019

pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Vysoká nad Uhom
4.6.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Vysoká nad Uhom

bezplatné meranie zraku - pozvánka
15.5.2019

bezplatné meranie zraku - pozvánka

pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
26.4.2019

pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
3.4.2019

pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Vysoká nad Uhom, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa
8.3.2019

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Vysoká nad Uhom, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
27.2.2019

pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Vytriedenie komunálnych odpadov
27.2.2019

Vytriedenie komunálnych odpadov

Kandidáti na prezidenta SR
25.2.2019

Kandidáti na prezidenta SR 16.marca 2019

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
19.2.2019

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia §9a 9 písm. c) zák. č. 138/1991 zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Pozvánka na OZ
14.2.2019

Pozvánka

Vydanie hlasovacie preukazu
11.2.2019

Vydanie hlasovacieho preukazu

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu
8.2.2019

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu

prerušenie distribúcie elektriny
7.2.2019

prerušenie distribúcie elektriny

Informačná povinnosť
6.2.2019

Informačná povinnosť

Oznam o delegovaní do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR
5.2.2019

Oznam o delegovaní do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR

Voľby do EÚ na území SR
5.2.2019

Voľby do EÚ na území SR

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu
1.2.2019

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
23.1.2019

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu.

Voľby prezidenta SR - Informácie pre voliča
11.1.2019

Voľby prezidenta SR - Informácie pre voliča

Zber jedlých olejov a tukov na rok 2019
11.12.2018

Zber jedlých olejov a tukov na rok 2019

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností - rok 2019
11.12.2018

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domásnotí - rok 2019

pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
11.12.2018

Pozvanka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
23.11.2018

pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznámenie verejnou vyhláškou na vodnú stavbu ČS Bajany - Pavlovce nad Uhom - rekonštrukcia zásobného potrubia
14.11.2018

Oznámenie verejnou vyhláškou na vodnú stavbu ČS Bajany - Pavlovce nad Uhom - rekonštrukcia zásobného potrubia.

voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - výsledky
12.11.2018

voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - výsledky

pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
17.10.2018

Pozvánka zasadnutie obecného zastupiteľstva

voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
3.10.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018- zoznam zaregistrovných kandidátov

voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
27.8.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

voľby do orgánov obce
20.8.2018

Obec Vysoká nad Uhom v zmylse § 171 odst.9 a § 176 ods. 8 volebného zákona č. 180/2014 Z.z. oznamuje, že počet obyvateľov obce Vysoká nad Uhom je 817.

voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
10.8.2018

voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Súťaž vo varení guľášu
9.7.2018

Súťaž vo varení guľášu

pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
18.6.2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ
31.5.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ

Výzva - Dodávka garantovanej energetickej služby pre objekt Základnej školy v obci Vysoká nad Uhom
26.2.2018

Výzva - Dodávka garantovanej energetickej služby pre objekt Základnej školy v obci Vysoká nad Uhom

Vývoz triedeného a komunálneho odpadu na rok 2018
2.1.2018

Vývoz triedeného a komunálneho odpadu na rok 2018

vývoz jedlých olejov
12.12.2017

Vývoz jedlých olejov na rok 2018

Výzva na predkladanie ponúk
16.11.2017

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku: AMFITEÁTER V OBCI VYSOKÁ NAD UHOM.

Výzva na predkladanie ponúk
16.11.2017

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku: AMFITEÁTER V OBCI VYSOKÁ NAD UHOM.

Výzva na predkladanie ponúk
16.11.2017

Výzva na predkladanie ponúk. Predmet zákazky: AMFITEÁTER V OBCI VYSOKÁ NAD UHOM

separovaný zber odpadu
17.1.2017

Separovaný zber odpadu v obci.

Zber jedlých olejov a tukov na rok 2017
5.1.2017

Zber jedlých olejov a tukov na rok 2017

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácností - rok 2017
4.1.2017

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácností - rok 2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky
19.12.2016

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Vitajte na našich nových stránkach!
15.6.2015

Vítame Vás na nových stránkach obce Vysoká nad Uhom,

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Vysoká nad Uhom je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:00 - 15:00
  • Ut: 7:00 - 15:00
  • St: 7:00 - 15:00
  • Št: 7:00 - 15:00
  • Pi: 7:00 - 15:00